Mbahen dy punëtori online ne kuadër te projekteve PDNA dhe IPA FF
Mbahen dy punëtori online ne kuadër te projekteve PDNA dhe IPA FF

Mbahen dy punëtori online ne kuadër te projekteve PDNA dhe IPA FF

Krijuar në datën 06/16/2021

Prishtinë, 15-16.06.2021.

Ne Qendrën Operative te Agjencisë Menaxhimit Emergjent u mbajt punëtoria dy ditore , e sponsorizuar nga UNDP e cila ne fokus pati rifreskimin e njohurive ne Vlerësimin e nevojave pas fatkeqësisë-PDNA, si dhe ndërtimit te strategjisë se rimëkëmbjes.

Ne dy dite punëtorie me pjesëmarrje edhe te përfaqësuesve nga shtetet e Ballkanit dhe Azisë , u këmbyen përvoja dhe te arritura për metodologjinë e vlerësimit te dëmeve dhe humbjeve nga fatkeqësitë.

Gjithashtu sot u mbajt punëtoria me Konserciumin e Programit për Përmbytje dhe Zjarret Pyjore - IPA FF, ku u prezantuan te arriturat legjislative te vendit si dhe mënyra e ballafaqimit me rreziqet nga përmbytjet ne aspektin e planifikimit ne nivel lokal dhe qendrorë.