SHME

Shërbimet e Mjekësisë Emergjente në raste urgjencash të ndryshme kryejnë shërbime mjekësore dhe ndihmojnë popullatën në zonat e prekura në koordinim me institucionet përkatëse.


Telefononi 112 ose 194 për shërbime të urgjencës mjekësore.

Go back