Policia

Vizioni / Misioni
Deklarata e misionit

Siguroni zbatimin e ligjit në Kosovë në një mënyrë profesionale, efektive dhe efikase.

Objektivat strategjikë

-Të mbrojë jetën dhe pronën Për të ruajtur rendin dhe qetësinë publike

- Parandaloni dhe zbuloni krimin

-Për të mbrojtur të drejtat dhe liritë e njeriut

-Të trajtojë të gjithë qytetarët në mënyrë të barabartë pavarësisht racës, ngjyrës, fesë, gjinisë dhe moshës.

Vizioni

Të sigurojë për Kosovën një shërbim policor kompetent në të gjitha aspektet e përparësive të saj strategjike, të besuar nga populli i Kosovës dhe krenar për performancën e tij.

Vlerëson Ndershmërinë

-Integriteti profesional

-Kuraja

-Përgjegjshme

-PCORGJEGJSIA

-Vetëpërmbajtja


Kontaktoni me Policinë e Kosovës:

Në 112 (fikse dhe telefonia celulare) pa pagesë

Me telefon fiks: 038 550 999 ose 92

Nga celulari: 192, 922

Të gjitha telefonatat në 080019999 janë anonime, pa pagesë dhe konfidenciale.

Ju gjithashtu mund të dërgoni informacionin tuaj në info@kosovopolice.com

Ueb: http://www.kosovopolice.com

Së bashku për një Kosovë më të sigurt.

Go back