Policia

Vizioni / Misioni

Deklarata e misionit

Të ofroj zbatim të ligjit në Kosovë në mënyrë profesionale, efektive dhe efikase.
Objektivat strategjike
-Të mbroj jetën dhe pronën
-Të mbaj rendin dhe qetësin publike
-Të parandaloj dhe zbulojë krimin
-Të mbrojë të drejtat dhe liritë e njeriut
-T`i trajtojë në mënyrë të barabartë të gjithë qytetarët pa dallim race, ngjyre, religjioni, gjinie dhe moshe.

Vizioni

Të ofrojë për Kosovën një shërbim policor kompetent në të gjitha aspektet e prioriteteve strategjike të tij, të besuar nga populli i Kosovës dhe krenar për përformancën e tij.

-Vlerat
-Ndershmëria
-Integriteti profesional
-Kuraja
-Përgjegjësia
-Llogaridhënia
-Vetëpërmbajtja


Kontakto Policinë e Kosovës:

Në 112 (telefonia fiks dhe celulari) pa pagesë
Nga telefonia fikse: 038 550 999 ose 92
Nga celulari: 192, 922
Të gjitha thirrjet në numrin 080019999 janë anonime, pa pagesë dhe konfidenciale.
Ju mund të dërgoni informatat e juaja edhe në adresën elektronike info@kosovopolice.com 
Web: http://www.kosovopolice.com
Së bashku për një Kosovë më të sigurt.

Go back