Rreth 112

Numri 112 është një numër unik urgjence, falas në Republikën e Kosovës, i përdorur që nga viti 2002. Numri 112 mund të merret nga telefonia fikse dhe e lëvizshme për çdo nevojë urgjente, të tilla si: ndihma urgjente mjekësore shuarja e zjarreve dhe shpëtimi i personave të cenueshëm dhe shërbimet me ndërprerje të Policisë së Kosovës.

Me të marrë 112, do të përgjigjeni nga një operator i trajnuar për marrjen e thirrjeve të urgjencës, i cili në varësi të urgjencës suaj do të ndërmarrë hapat e nevojshëm që ju ta merrni atë sa më shpejt të jetë e mundur. Në të njëjtën kohë, operatori në fjalë do të udhëzojë shërbimet që ju vijnë në ndihmë për të arritur në vendin e ngjarjes sa më shpejt të jetë e mundur.

Nëse merrni 112 për një shaka, fillimisht do të ngarkoni linjat pa nevojë dhe do të merrni të drejtën për ata që kanë nevojë për të marrë ndihmën që është shumë jetike për ta. Për më tepër, thirrjet e tilla trajtohen si vepër penale dhe mund të ndiqen penalisht.

Nëse keni nevojë për ndihmë, thirrni në UNIK numrin 112 i cili është në shërbim të qytetarëve 24/7.

Kur thirret numri i urgjencës 112?

• Nëse hasni ose keni një aksident rrugor, vëreni ndonjë zjarr, përmbytje, vjedhje, nevojë për shërbime mjekësore, ndotje të mjedisit, ujë, probleme të energjisë elektrike, prishje të rendit dhe qetësisë publike, vini re ndonjë substancë të rrezikshme, kërcënim të ortek si dhe nëse vëzhgoni fenomene të tjera që paraqesin rrezik për jetën ose shëndetin e njeriut, pronën, mjedisin jetësor, kafshët, trashëgiminë kulturore dhe shumë raste të tjera që kërcënojnë sigurinë publike.

• Nëse gjeni ose vëreni ndonjë substancë të rrezikshme, ujë të ndotur, lumë të ndotur, dëmtime elektrike, hekurudhore ose fikse ose telefon celular, një rrezik në rritje i fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive të tjera, nëse keni nevojë për informacion në lidhje me ndërprerjet në furnizimin me ujë të pijshëm, energji elektrike , ngrohje, etj., mos hezitoni por thirrni menjëherë numrin e urgjencës 112 (pa pagesë).

• Nëse keni nevojë për ndihmë urgjente mjekësore, shuarje zjarri, ndihmë veterinare emergjente, ndihmë alpinizmi ose njësi kërkimi shpëtimi, telefononi në numrin e urgjencës 112 (pa pagesë).

Kur telefononi 112 duhet të jepni informacionin e mëposhtëm:

  • Çfarë ndodhi?
  • Ku ndodhi?
  • Kur ndodhi?
  • A ka viktima dhe sa ka?
  • Çfarë ndihme keni nevojë?
  • Shkaku (rrethanat e incidentit, aksidenti-emergjenca)
  • Kush jeni (emri, mbiemri dhe numri i telefonit)
Go back