Drejtori

Z. Shefki Abdullahu
Zëvendësues  i Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë së Menaxhimit Emergjent

 Go back