News
General Director of the Emergency Management Agency MIA Mr. Fadil KODRA was received by the Mayor of Prizren, Mr. Mytaher HASKUKA

General Director of the Emergency Management Agency MIA Mr. Fadil KODRA was received by the Mayor of Prizren, Mr. Mytaher HASKUKA

Created on 12/11/2020
Prishtina, 10.07.2020.

It is not important to coordinate and improve the location, location and location of COVID-19, Directors and AME z. Fadil KODRA i shoqëruar me bashkëpunëtorë, sot u prit ne vizite pune nga Kryetari i Komunës se Prizrenit z. Mytaher HASKUKA.

Ne një ambient pune dhe mirëkuptimi reciprok, Kryetari Haskuka u falenderua per vizitën dhe spálosi para drejtorit Kodra sfidat me te cilat po ballafaqohet Komuna e Prizrenit ne përgjithësi, Drejtoria e Emergjencave. The focus and capacity of these projects and capacities is limited to the implementation of the process, the process of the project and the implementation of the procedure, the recruitment of the procedure and the recruitment of the Pandemic.

Te dyrejtuesit e institucioneve u pajtuan se procesi duhet te hapet dhe procedurat e rekrutimit te fillojnë menjëherë, por nëse ne ndërkohë vështirësohet gjendja dhe masat shtrëngohen, atëherë te dyja institucione do bëjjëë pëjënë recruits will be able to sell to competent institutions competently to manage my pandemic COVID-19.

Diskutime kishte edhe te natyrave dhe sfidave tjera, pajtueshmëri ndërinstitucionale u arrite me piken kryesore te diskutimit, ku Drejtori i Përgjithshëm i AME-s z. Therefore, the Commune does not realize its objectivity, but does not coordinate and does not coordinate with the Agency of the Ministry of Emergency Situations of the Municipality of Prizren.