Konkurse

Titulli Data e publikimit Madhësia Veprimi
Njoftim për vazhdim te konkursit 2020-10-14 697,62 KB Shkarko
Obaveštenje 2020-10-14 823,20 KB Shkarko
Konkurs për plotësimin e vendeve të lira të punës për Zjarrfikës në NJPZSH-Komuna Prizren 2020-09-29 125,50 KB Shkarko
Vendim për pozitat e punës Zjarrfikës në Komunën e Ferizajt 2020-09-10 823,24 KB Shkarko
Procesverbali për pozitat e punës Zjarrfikës në Komunën e Ferizajt 2020-09-09 823,27 KB Shkarko
Njoftim për rezultatet e testit me shkrim për pozitat e punës Zjarrfikës në Komunën e Ferizajt 2020-08-28 823,26 KB Shkarko
Njoftim për testimin me shkrim për pozitat e punës Zjarrfikës në Komunën e Ferizajt 2020-08-12 1,46 MB Shkarko
Njoftim për anulim te konkursit 2020-08-05 218,48 KB Shkarko
Konkurs për plotsimin e vendeve të lira te punës për NJPZSH Gjilan dhe Ferizaj 2020-07-16 146,50 KB Shkarko
Aplikacioni për punësim 2016-09-05 290,50 KB Shkarko
Go back