Agjencia Menaxhimit Emergjent MPB me institucionet relevante vazhdone me punëtorine e radhes për Programin e Ushtrimeve dhe Vlerësimit të Gatishmërisë Kombëtare
Agjencia Menaxhimit Emergjent MPB me institucionet relevante vazhdone me punëtorine e radhes për Programin e Ushtrimeve dhe Vlerësimit të Gatishmërisë Kombëtare

Agjencia Menaxhimit Emergjent MPB me institucionet relevante vazhdone me punëtorine e radhes për Programin e Ushtrimeve dhe Vlerësimit të Gatishmërisë Kombëtare

Krijuar në datën 05/26/2024

Prishtine, 25.05.2024

Nga datë 24 deri me 26 Maj 2024 në hotel Iliria hill Podujevë u mbajt punëtoria e radhës në zhvillimim e Programit të Ushtrimeve dhe Vleresimit të Gatishmerise Kombëtare.

Nën udhëheqjen e MPB AME ,pjesëmarrës me përfaqësues nga Ministria e Mbrojtjes, Sekretariati i Këshillit të Sigurise Kosovës, Policia e Kosovës, Ministria e Shëndetësisë, NJPZSH dhe struktura relevante përgjegjëse për reagim dhe koordinim emergjent.

Procesi i ndërtimit të programit do ketë vazhdimësinë deri në përmbyllje, si e tillë do të paraqes arritjen e radhës për ngritjen sistematike të aftësisë së vendit në përballim me të papriturat, emergjencat dhe krizat.