IPA Përmbytjet dhe Zjarret
IPA Përmbytjet dhe Zjarret

IPA Përmbytjet dhe Zjarret

Krijuar në datën 11/01/2021
Mbështetja e BE-së për parandalimin e përmbytjeve dhe menaxhimin e rrezikut nga zjarret në pyje në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi ...   (Kliko me poshtë)