NJOFTIM PËR APLIKIM

Krijuar në datën 05/16/2021

Ftohen te interesuarit te cilët plotësojnë kushtet sipas thirrjes ne dokumentin e bashkangjitur te aplikojnë , duke dërguar dokumentet mbështetëse për thirrje ne adresën elektronike : ame@rks-gov.net dhe nehat.koqinaj@rks-gov.net.

Afati i dorëzimit te aplikacioneve përmes postes elektronike ne adresat e sipërpërmendura është deri me dt. 25.05.2021 ora 14:00 H, afati për procedim te propozimeve nga AME ne adresën e konsorciumit te programit është 27.05.2021.

Shkarko thirrjen për aplikim ne linkun:

IPA_FF_Local_expert_Kosovo.pdf