Konkurse

Titulli Madhësia
Vendimi për konkursin 23 zjarrfikës në Komunën e Prizrenit 1.61
Vendimi për konkursin Tete (8) zjarrfikës vozitës në Komunën e Prizrenit 0.80
PROCES VERBAL MBI KONKURSIN Zjarrfikës dhe Zjarrfikës Vozitës në Komunën e Prizrenit 1.61
Njoftim - 06.01.2021 0.33
Njoftim për konkursin Zjarrfikës dhe Zjarrfikës Vozitës ne Komunën e Prizrenit 1.61
Njoftim - Rezultatet e testit me shkrim për zjarrfikës dhe zjarrfikës vozitës ne Komunën e Prizrenit 2.41
Konkurs - Zjarrfikës në NJPZSH 1.61
Konkurs i brendshëm 0.21
Njoftim - 20.11.2020 0.80
Njoftim - 13.10.2020 0.68
Konkursi i NJPZSH - Për plotësimin e vendeve të lira të punës 0.12
Aplikacioni për punësim në AME-në 0.28
Go back