Konkurse

Titulli Madhësia
Vendimi per konkursin Komandant NJPZSH Ferizaj dhe Zevendes Komandant NJPZSH Prizren 0.76
Procesverbali për Konkursin Komandant ne NJPZSH Ferizaj dhe Zevendes Komandant ne NJPZSH Prizren 0.85
Njoftim për mbajtjen e testit me gojë (intervista) për pozitat e punës ne NJPZSH 0.85
Rezultatet e testit me shkrim- NJPZSH 0.87
Njoftim për testimin me shkrim ne NJPZSH 0.89
Konkurs i brendshëm për plotësimin e vendeve te punës 0.20
Njoftim per anulimin e konkursit Zyrtar teknik-telefonist 0.33
Vendimin për konkursin zjarrfikës dhe zjarrfikës vozitës 1.61
Procesverbalin për konkursin zjarrfikës dhe zjarrfikës vozitës 0.50
Njoftim për intervistë për kandidatet e suksesshëm 0.77
Njoftim 3.21
Rezultatet e testit me shkrim për pozitat e punës zjarrfikës dhe zjarrfikës-vozitës në NJPZSH 0.44
Konkurs për plotësimin e vendit te lire te punës 0.19
Njoftim për mbajtjen e testit me shkrim NJPZSH 1.79
Konkurs për pozita te lira te punes për Zjarrfikës dhe Zjarrfikës- Vozites 0.02
Aplikacioni për punësim në AME-në 0.28
Go back