Konkurse

Titulli Madhësia
Njoftimin për kandidatet qe e kanë kaluar testin me shkrim për konkursin me nr.RN00013572- Zyrtar i larte për standardizim te zjarrfikjes dhe shpëtim 0.16
Njoftimin për kandidatet qe e kanë kaluar testin me shkrim për konkursin me nr.RN00013565-Zyrtar i larte për organizim dhe zhvillim te zjarrfikjes dhe shpëtimit 0.16
Njoftimin për verifikimin paraprak për konkursin me nr.RN00013756 për poziten e punës Asistent Administrativ 0.25
Njoftimin për verifikimin paraprak për konkursin me nr.RN00013608-Zyrtar i Lartë Ligjor 0.23
Njoftimin për verifikimin paraprak për konkursin me nr.RN00013601-Zyrtar i larte për mardhënje publike dhe ndërkombtare 0.23
Verifikimi paraprak për konkursin me nr.RN00013572- Zyrtar i larte për standardizim te zjarrfikjes dhe shpëtim 0.23
Verifikimi paraprak për konkursin me nr.RN00013565-Zyrtar i larte për organizim dhe zhvillim te zjarrfikjes dhe shpëtimit 0.23
Rezultatet përfundimtare për pozitat e punës zjarrfikës ne NJPZSH ne komunat-Pejë, Ferizaj dhe Rahovec 0.42
Lista e kandidatëve qe kanëkaluar me shkrim për poziten e punës zjarrfikës ne komunën e Pejës, Ferizajt dhe Rahovecit 0.41
Konkurs per poziten e punes-Zjarrfikes 0.01
Njoftim për kandidatin e suksesshëm për pozitën e punës udhëheqës i DZRr 0.19
Njoftim për kandidatin e suksesshëm për pozitën e punës Udh. i Div. te Inspektimit 0.19
Njoftim per deshtimin e procedures ne poziten e punes Zyrtar i lartë për buxhet dhe financa 0.17
Njoftim per kandidatin fitues ne poziten e punes Zyrtar per buxhet dhe financa 2 0.20
Konkurs-Zyrtar i lartë për organizim dhe zhvillim të zjarrëfikjes dhe shpëtimit 0.01
Konkurs-Zyrtar i lartë për planifikimin e zvoglimit rreziqeve 0.01
Konkurs-Lëvizje brenda kategorisë 0.01
Konkurs-Ngritje (avancim) në detyrë 0.01
Rezultatet perfundimtare te verifikimit paraprak 0.24
Konkurs i brendshëm për plotësimin e vendeve te punës-10.01.2023 0.01
Njoftim per Kandidatin e suksesshem per Divizion për Buxhet dhe Financa 0.26
Njoftim per perfundimin e Procedures per Lëvizje Brenda Kategorisë 0.26
Konkurs i brendshëm për plotësimin e vendeve të punës-15.11.2022 0.04
Aplikacioni për punësim në AME-në 0.28
Go back