Konkurse

Titulli Madhësia
NJOFTIM 30.03.2021 0.21
Njoftim për anulim konkursi me nr. ref. AME-NJPZSH-PJ-2-2020 0.19
Njoftim për mbajtjen e testimit me shkrim për pozitën Zjarrfikës ne NJPZSH në Komunën e Malishevës dhe Podujevës 0.75
Vendimi për pranimin e zjarrfikësve në NJPZSH-Rahovec 0.39
Vendimi për pranimin e zjarrfikësve në NJPZSH-Pejë 0.38
Vendimi për pranimin e zjarrfikësve në NJPZSH-Mitrovicë 0.39
Procesverbali nga komisioni i vlerësimit për pozitat e punës në NJPZSH në Mitrovicë, Pejë dhe Rahoves 0.47
Njoftim për intervistë me gojë për pozitën e punës – Zjarrfikës në NJPZSH 0.44
Vendim për pozitën Komandant i NJPZSH-Mailishevë (dt. 12.02.2021) 0.13
Vendim për pozitën Zëvendës Komandant i NJPZSH-Pejë (dt. 12.02.2021) 0.15
Njoftim për rezultatete e testit me shkrim për pozitat e punës ne NJPZSH ( Mitrovicë, Pejë dhe Rahovec) 0.72
Procesverbali nga komisioni i vlerësimit për pozitat e punës në NJPZSH në Malishevë dhe Pejë 0.24
Njoftim për përsëritje te konkursit për zjarrfikës – NJPZSH, në Komunën e Malishevës dhe Podujevës 1.61
Njoftim për rezultatet e testit 0.40
Njoftim për mbajtjen e testimit me shkrim për pozitat e punës ne NJPZSH ( Mitrovicë, Pejë dhe Rahovec) 1.34
Njoftim për konkursin zv. komandant të NJPZSH në Komunën e Pejës 0.41
Njoftim për konkursin komandant të NJPZSH në Komunën e Malishevës 0.38
Vendimi për konkursin 23 zjarrfikës në Komunën e Prizrenit 1.61
Vendimi për konkursin Tete (8) zjarrfikës vozitës në Komunën e Prizrenit 0.80
PROCES VERBAL MBI KONKURSIN Zjarrfikës dhe Zjarrfikës Vozitës në Komunën e Prizrenit 1.61
Njoftim - 06.01.2021 0.33
Njoftim për konkursin Zjarrfikës dhe Zjarrfikës Vozitës ne Komunën e Prizrenit 1.61
Njoftim - Rezultatet e testit me shkrim për zjarrfikës dhe zjarrfikës vozitës ne Komunën e Prizrenit 2.41
Konkurs - Zjarrfikës në NJPZSH 1.61
Konkurs i brendshëm 0.21
Njoftim - 20.11.2020 0.80
Njoftim - 13.10.2020 0.68
Konkursi i NJPZSH - Për plotësimin e vendeve të lira të punës 0.12
Aplikacioni për punësim në AME-në 0.28
Go back