No items.

NjPZSH

Zjarrfikësit- janë persona të trajnuar dhe të certifikuar profesionalisht për të marrë pjesë në aktivitetet për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimin e njerëzve dhe pasurisë. 

SHME

Shërbimet Mjekësore Emergjente në raste të emergjencave  të ndryshme kryejnë shërbime mjekësore dhe  ndihmojnë popullatën në zonat e goditura ne koordinim me institucionet relevante.

Policia

Ofron zbatim të ligjit në Kosovë në mënyrë profesionale, efektive dhe efikase.