Vesti
Saopštenje 2

Saopštenje 2

Napravljeno dana 12/10/2020
Priština, 23.03.2020

Poštovani gradani! Poštovane institucije i pravna lica,

Nakon napora upravljanja dobro poznatim virusom Korona Pandemic COVID-19!

Aktiviranjem Nacionalnog plana odgovora PRK od strane ministra unutrašnjih poslova i javne uprave MPBAP, sledstveno tome, zapošljavanjem Operativnog centra KO MPBAP i aktiviranjem Meduinstitucionalne grupe za upravljanje incidentima GNMI, Agencija za upravljanje vanrednim situacijama je na celu sa osobljem AME-a koje je od pocetka aktivno i integrisano u procese za koordinaciju vladinih napora u situaciji koju je stvorio COVID-19.

S tim u vezi, Sistem hitnih operativnih centara KOE 112 AME na celoj teritoriji Republike Kosovo u punoj je spremnosti 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, u potpunosti i korektno adresirajuc´i zahteve i potrebe institucija i drugih lokalnih mehanizama za KO AME i KO MPBAP. .

Agencija za hitne slucajeve AME na usluzi gradanima sa svim potencijalima 24/7.

Preporuke sa uputstvima Kosovskog instituta za javno zdravlje NIPHK i Ministarstva zdravlja MZ jedini su održivi nacin za sprecavanje širenja virusa COVID-19 Corona, jer su takve obavezujuc´e za sve gradane, institucije i organizacije u zemlji.

Održavanje zdravlja i života u pandemijskoj situaciji najmanje je što možemo pojedinacno da doprinesemo, dok su službe za odgovor, lekari, medicinske sestre, vojnici, policija, vatrogasno-spasilacke jedinice, opštinske službe i druge lokalne i centralne institucije odgovorne za situaciju, u situaciju da podnesemo sledec´u žrtvu, rizikujuc´i svoje živote da bismo spasili naše živote i živote naših rodaka.

Pomozimo im malo, da pomognemo svima njima s njima!

Zajedno c´emo prevazic´i ovaj izazov.

S poštovanjem,

Agencija za upravljanje vanrednim situacijama