O broju 112

Šta je 112?

Broj 112 je jedinstveni broj za hitne slucajeve, besplatan u Republici Kosovo, koji se koristi od 2002. Broj 112 se može dobiti preko fiksne i mobilne telefonije za sve hitne potrebe, kao što su: hitna medicinska pomoc´, pomoc´ u gašenju požara i spasavanje ugroženih lica i razlicitih službi Kosovske policije.
Po prijemu broja 112, javice Vam se obuceni operater za prijem hitnih poziva, koji c´e u zavisnosti od vašeg hitnog slucaja preduzeti neophodne korake da ga primite što je pre moguc´e. Istovremeno, doticni operater c´e uputiti službe koje vam pomažu da što pre stignu na lice mesta.
Ako okrenete 112 za zabavu, u pocetku cete nepotrebno zauzeti linije i uskraticete pravo onima kojima je potrebna pomoc´ koja im je veoma važna. Pored toga, takvi pozivi se tretiraju kao krivicno delo i mogu biti krivicno gonjeni.
Go back