PJVS

Vatrogasci – su lica koja su strucno osposobljena i sertifikovana za ucešc´e u aktivnostima gašenja požara i spasavanja ljudi i imovine.

Priroda rada vatrogasaca se uglavnom zasniva na nekim osnovnim principima kao što su: Trajna odgovornost, profesionalnost, stalna pripravnost, humanizam, sigurnost, brzina, kreativnost, objektivnost i dobrovoljna disciplina.

Vatrogasci rade i obavljaju svoju delatnost sa pažnjom sa visokim stepenom pripravnosti sa radom u smenama 24h/7 dana u nedelji.

Rad vatrogasaca odlikuje akcija sa uticajem opasnosti po život tokom gašenje požara i spasilackih akcija, u posebnim uslovima rada: rad na visini, rad na dubini, rad na vodi, traganje i spasavanje ugroženih lica, rad pod uticajem visokih, niskih temperatura, rad u podrucjima sa rizikom od urušavanja konstrukcije, rad u podrucjima kontaminiranim opasnim materijalima.

Glavne funkcije koje vatrogasci obavljaju nakon diplomiranja uglavnom se odnose na pripremu i planiranje radnog mesta, rad licne i zajednicke vatrogasne opreme u cilju gašenja požara i spasavanja ljudi i imovine, primanje i širenje informacija, pocetno reagovanje na incident, komunikaciju na mestu dogadaja, održavanje vatrogasne opreme, objekata i opreme i dr.

Stoga, ako su vam potrebne vatrogasne službe, molimo Vas pozovite 112 ili 193 (besplatno).

Go back