Odeljenje za gašenje požara i spasavanje

Misija  

Misija Odeljenja za gašenje požara i spasavanja je da se stara o stvaranju cvrste osnove u oblasti prevencije, pripravnosti i reagovanja kroz centralno vodenje i koordinaciju vatrogasno-spasilackih službi svih nivoa i struktura 

Funkcije 

  1. Nadgledanje, koordinacija, usmeravanje i postavljanje standarda za ove napore; da služi kao zajednica za zaštitu od požara, gašenje požara, spasavanje i reagovanje u vanrednim situacijama; kao i da deluje kao zagovornik na centralnom nivou za izazove sa kojima se suocava javna, privatna i dobrovoljna vatrogasna zajednica.
  2. Razvoj i distribucija edukativnih programa iz oblasti prevencije i zaštite od požara u partnerstvu sa drugim agencijama, zajednicom za reagovanje u vanrednim situacijama, medijima i interesnim grupama u ovoj oblasti.
  3. Podrška strucnom razvoju, operativnim kapacitetima i obuci za spremnost za vatrogasnu/spasilacku i zajednicu za reagovanje u vanrednim situacijama u strukturama centralnog, regionalnog, lokalnog i privatnog sektora.
  4. Podrška regionalnim i lokalnim subjektima u prikupljanju, analizi i distribuciji posebnih podataka i izveštaja koji se odnose na pojavu, kontrolu i posledice bilo kog požara, zdravstvenih incidenata i drugih vanrednih aktivnosti.
  5. Korišc´enje i podrška razvoju tehnologije za prevenciju, zaštitu i lokalizaciju požara; kao i podršku studijama upravljanja resursima i operacijama u oblasti gašenja požara i spasavanja.

Odsek za planove, programe i standarde gašenja požara i spasavanja

Utvrditi solidnu osnovu standarda i programa za organizaciju i razvoj vatrogasno-spasilackog delokruga, kao i standarda za opremu i vozila ove službe u cilju povecanja pripravnosti za reagovanje.

Odsek za obradu podataka o požaru i informisanje javnosti o opasnostima od požara

Stvoriti neophodnu osnovu za prikupljanje, obradu, selekciju i analizu podataka o požarima kao i analizu slucajeva, u cilju povecanja efikasnosti rada i rezultata vatrogasne službe i spasavanja.

Podizanje nivoa javne svesti i edukacije u oblasti vatrogastva i spasavanja i postizanje najsavremenijih standarda u ovoj oblasti, uspostavljanje održivog partnerstva sa javnim i privatnim sektorom sa posebnim fokusom na osetljive grupe.


Go back