Odeljenje za finansije i opšte usluge

Misija 

Misija Odeljenja za finansije i opšte usluge je da upravlja i održava informacije o ljudskim resursima EMA, pomaže menadžmentu u unutrašnjoj organizaciji, pruža podršku administrativnim, logistickim, medicinskim i informacionim tehnologijama.

Koordinira pripremu, implementaciju, izveštavanje i evaluaciju budžeta EMA, koordinira blagovremeno sprovodenje finansijskih obaveza EMA.

Održava IT opremu i pruža IT usluge.

Upravlja EMA arhivskim sistemom i internim dokumentima i pruža logisticke usluge za EMA. 

Odsek za ljudske resurse, IT i logisticke usluge

Koordinira planiranje ljudskih resursa, obezbeduje sprovodenje procedura za izbor i zapošljavanje kvalifikovanog osoblja, u skladu sa važec´im zakonom, obezbeduje sprovodenje procedura za prijem i odabir, disciplinu, postupanje po pritužbama, zahtevima za odsustvo, ocenjivanje posla.

Pruža podršku u oblasti informacionih tehnologija.

Upravlja zalihama, skladištima, transportnim potrebama, vozilima i održava i administrira EMA arhivski sistem. 

Odsek za budžet i finansije 

Priprema i koordinira budžetska pitanja za sve administrativne strukture EMA, osigurava da se finansijski rashodi vrše u skladu sa budžetskim pravilima i procedurama i upravlja gotovinskim rezervama i osigurava da se interna finansijska kontrola zasniva na principima odgovornosti.


Go back