Policija

Vizija/ misija

Misija

Obezbediti sprovodenje zakona na Kosovu na profesionalan, efikasan i efikasan nacin.
Strateški ciljevi
-Zaštita života i imovine
-Održavanje javnog reda i mira
-Sprecavanje i otkrivanje zlocina
-Zaštita ljudskih prava i sloboda
-Da sve gradane tretira jednako bez obzira na rasu, boju kože, veru, pol i godine.


Vizija


Pružiti Kosovu kompetentnu policijsku službu u svim aspektima njegovih strateških prioriteta, kojoj gradani Kosova veruju i koji su ponosni na njen ucinak.
- Vrednosti
- Iskrenost
- Profesionalni integritet
- Hrabrost
- Obaveza 
- Odgovornost
- Samouzdržanost


Molimo Vas obratite se Policiji Kosova:
Na 112 (fiksna i mobilna telefonija) besplatna
Fiksnim telefonom: 038 550 999 ili 92
Sa mobilnog: 192, 922
Svi pozivi na 080019999 su anonimni, besplatni i poverljivi.
Svoje podatke možete poslati i na info@kosovopolice.com
Veb: http://vvv.kosovopolice.com
Zajedno za bezbednije Kosovo.

Go back