Vesti
Komunikacija za javnost

Komunikacija za javnost

Napravljeno dana 12/10/2020
Poštovani gradani! Nakon budnosti za situaciju stvorenu pretnjom Corona Virus COVID-19, HITNA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE - MPBAP se trudila da bude uvek u blizini potreba gradana zemlje, neprekidno, bez oklevanja 24/7.

Takode, Operativni centri za vanredne situacije na celom Kosovu su 24 sata na dan na usluzi gradanima sa besplatnim brojem poziva za hitne slucajeve 112, gde vam se osim hitnih poziva 112 mogu obrac´ati i putem e-adresa za mrežu hitnih slucajeva. Operativni centri -KOE na Kosovu, dostupni gradanima i institucijama za pomoc´ i koordinaciju sa svim opštinama i zajednicama, kao što su:

KKOE.112@rks-gov.net - Prištinski region

KOER.112pz@rks-gov.net - Prizrenski region

KOER.Gjilan@rks-gov.net - Gnjilanski region

KOER.Mitrivice@rks-gov.net - Region Južne Mitrovice

KOER.Peje@rks-gov.net - region Pec´i

Srdan.Filimonovic´@rks-gov.net - Regija Severna Mitrovica

KO.AME@rks-gov.net - Operativni centar AME

Nakon aktiviranja Nacionalnog plana odgovora odlukom Vlade Republike Kosovo, uspostavljen je i aktiviran Operativni centar Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave KO MPBAP, adresa e-pošte:

ko.mpbap@rks-gov.net

Pored jedinstvenog broja za hitne slucajeve 112, gradani u potrebi takode mogu da pristupe uslugama institucija za reagovanje na sledec´i nacin, takode rade bez prekida 24/7 i besplatno, kao što su:

192 -Kosovska policija,

193- Vatra i spasavanje

194- Hitna medicinska pomoc´.

S poštovanjem,

Agencija za upravljanje vanrednim situacijama