Vesti
Generalni direktor Agencije za upravljanje vanrednim situacijama potpisao je ugovor o saradnji sa japanskom JICA.

Generalni direktor Agencije za upravljanje vanrednim situacijama potpisao je ugovor o saradnji sa japanskom JICA.

Napravljeno dana 12/10/2020
Priština, 05.03.2020

Danas je u sedištu Agencije za upravljanje vanrednim situacijama-MPBAP, generalni direktor gospodin Fadil KODRA potpisao ugovor o saradnji sa japanskom JICA.

U pratnji zamenika. Direktor i odgovorni službenici AME, gospodin Kodra, primili su na sastanku predstavnika JICA savetnika za Ministarstvo za evropske integracije u Vladi Kosova, g. Takahiko Makino, povodom potpisivanja sporazuma o saradnji u tehnickoj pomoc´i program za NFFIS sistem ranog upozoravanja na gorsku vatru i rešenja zasnovana na ekosistemu za smanjenje rizika od klizišta i jakih vetrova EKO DRR.

Ovom prilikom su se oba predstavnika složila da je ovaj akt o potpisivanju samo inicijativa saradnje, za koju se ocekuje da c´e biti ojacana i materijalizovana u narednom periodu. Ocekuje se da program iz predmetnog sporazuma zapocne nakon odobrenja vlada obe zemlje, dok se ocekuje da faza implementacije zapocne krajem ove godine.

Kroz sprovodenje programa, Kosovo c´e imati koristi od neophodnih tehnickih sredstava za identifikaciju i rano upozoravanje na planinske požare, takode na mestima identifikovanim postupkom procene rizika od lavina i klizišta, bic´e preduzete mere lecenja zasnovane na rešenjima. ekološki za njihovo smanjenje i prevenciju EKO DRR.

U ovom programu su blisko povezane druge vladine institucije i agencije kao što su: MPŠRR - Kosovska agencija za šume, MSPP-KEPA - Kosovski hidrometeorološki institut, MPL - Kosovske opštine, Katastarska agencija Kosova i druge centralne i lokalne institucije.