AUVS obeležava evropski dan broja za hitne pozive 112

AUVS obeležava evropski dan broja za hitne pozive 112

Napravljeno dana 02/11/2022

Evropski dan broja za hitne pozive 112 je dan koji se obeležava svake godine 11. februara. Ovaj dan je uvela Evropska unija i ima za cilj da promoviše postojanje i pravilno korišcenje broja za hitne pozive 112 širom Evrope.

Evropski parlament, Savet Evropske unije i Evropska komisija potpisali su 2009. godine trilateralnu konvenciju kojom je odluceno da se 11. februar proglasi danom broja za hitne pozive 112.

Razlog zašto je izabran ovaj datum je taj što datum obuhvata broj telefona (11/2).

Kao i svaka zemlja Evrope, i Kosovo preko Agencije za upravljanje vanrednim situacijama (AUVS) obeležava ovaj dan broja za hitne pozive 112.

Bila je 2001. godina kada je Kosovo po prvi put kroz pilot projekat zapocelo sa sprovodenjem jedinstvenog evropskog broja za hitne pozive 112 u regionu Prizrena, cije je korišcenje kasnije prošireno na citavoj teritoriji Kosova.

Ovaj broj funkcioniše besplatno 24/7 i služi svim gradanima Republike Kosovo za pružanje pomoci u slucajevima razlicitih vanrednih situacija, bilo koje prirode.

AUVS se ovog znacajnog dana zahvaljuje svim gradanima na saradnji i informacijama koje daju u slucajevima vanrednih situacija putem broja 112.

Agencija se takode zahvaljuje svim institucijama za reagovanje kao što su: vatrogasno-spasilacke jedinice, policija, hitna medicinska pomoc itd. a posebno svim operaterima AUVS-a koji obraduju ove telefonske pozive 24/7.