SITUACIJA SA POZARIMA OD OC AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE VANREDNIM SITUACIJAMA JE REDOVNA
SITUACIJA SA POZARIMA OD OC AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE VANREDNIM SITUACIJAMA JE REDOVNA

SITUACIJA SA POZARIMA OD OC AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE VANREDNIM SITUACIJAMA JE REDOVNA

Napravljeno dana 08/12/2021

Hajvali /Prishtinë, 11 Avgust 2021

Oslanjajuci se na redovne izvestaje sa Emergentnih Operativnih Centara 112 (EOC 112) u Operativnom Centru Agencije za Upravljanje Vanrendnim Situacijama R.Kosova (OC AUVS) dana 11.08.2021 u 19:00 sati , na celoj teritoriji R. Kosova stanje je redovno, zahvaljujuci neprekidnom ucescu snaga za zastitu od pozara, tako i zahvaljujuci kisi koja je stisala potencijalne pozare.

Profesionalne Jedinice za Protiv pozarnu zastitu i Spasavanje u zemlji su u stanju pripravnosti , prate pomno situaciju i spremne su reagovati gde god se eventualno pojavi potreba za njih.

Emergentno Operativni Centri 112 u set regija Kosova prate situaciju 24/7 , koordiniraju pomoc lokalnim vlastima u slucaju potrebe ili na njihov zahtev od centrallne vlade.

Jedinstveni Emergentni Broj 112 je bezplatan i na usluzi svim gradjanima zemlje 24/7.