EMA je počela obuka za gašenje požara

EMA je počela obuka za gašenje požara

[ Translated automatically with Google Translate ]

Danas, agencija Ministarstva unutrašnjih poslova za vanredne situacije počeli obuku za gašenje požara ravnice i planine opština Reka , Gnjilane, podignut kao Mališevo , Prištini i Istoku.
123456789