Drejtor i Përgjithshëm priti ne takim pune Konsullin e Ambasadës se Francës ne Prishtine.

Drejtor i Përgjithshëm priti ne takim pune Konsullin e Ambasadës se Francës ne Prishtine.

Krijuar në datën 05/18/2021
Prishtinë, 18.05.2021. Në selinë e Agjencisë Menaxhimit Emergjent, Drejtori i Përgjithshëm z. Fadil KODRA priti ne takim pune oficerin ndërlidhës ne Ambasadën e Francës ne Prishtinë z. Fabries PAYET.

Ne një atmosfere pune dhe diskutimi , Drejtori i Përgjithshëm e njoftoi oficerin ndërlidhës me gjendjen e përgjithshme dhe sfidave me te cilat ballafaqohet institucioni i AME-s. Nga oficeri ndërlidhës i Ambasadës se Francës ne Prishtine ne shenje vullneti për fuqizimin e bashkëpunimit ne fushën e mbrojtjes civile ne te ardhmen , e sidomos ne fuqizimin e kapacitetit te zjarrfikës dhe shpëtimit përmes mundësive te binjakëzimit me rajonet e caktuara ne Francës, po ashtu edhe përmes marrëveshjeve ne projekte ose programe te bashkëpunimit AME dhe Mbrojtja Civile e Francës.