Drejtori i përgjithshëm i z. Fadil KODRA, mbështeti dhe mori pjese ne organizimin e shënimit te pavarësisë se SHBA

Drejtori i përgjithshëm i z. Fadil KODRA, mbështeti dhe mori pjese ne organizimin e shënimit te pavarësisë se SHBA

Krijuar në datën 07/07/2021

Prishtine dt. 03 Korrik 2021.

Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Menaxhimit Emergjent z. Fadil KODRA, i shoqëruar nga zyrtar te larte te AME , mbështeti dhe mori pjese ne organizimin e shënimit te përvjetorit te 245-t te shpalljes se pavarësisë se SHBA 4 Korrik.

Me një ceremoni rasti ne sheshin Bill Klinton , ne praninë e shume te ftuarve dhe qytetareve te vendit dhe përfaqësuesve te NJPZSH Prishtine, te cilët ngritën flamurin.

Me ketë rast , Kryetari i Shoqatës ”Miqtë e Amerikës” z. Agim Rexhepi ne mënyrë simbolike dhuroi dy flamuj te SHB-ve garuesve me te suksesshëm për këtë ngjarje.

Ngjarja e shënimit te ditës se pavarësisë se shtetit mik SHBA , tani me është pjese e traditës dhe angazhimit me përkushtim për Agjencinë e Menaxhimit Emergjent dhe njësive profesionale te Zjarrfikës dhe Shpëtimit ne Kosove.