NJOFTIM PËR SHTYP

Krijuar në datën 03/23/2021
Programi i IPA-s mbi Vërshimet dhe Zjarret Fillimi i ngjarjes në Kosovë 17 mars 2021.

Më 17 mars të këtij viti në Kosovë ka filluar ngjarja e katërt kombëtare e programit të IPA-s mbi Vërshimet dhe Zjarret (IPA FF) të financuar nga Bashkimi Evropian, pas ngjarjeve në Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi dhe Bosnjë dhe Hercegovinë. IPA FF është një iniciativë e re 3-vjeçare për menaxhimin e rrezikut ndaj përmbytjeve dhe zjarreve në pyje në Ballkanin Perëndimor dhe në Turqi.

Për më shumë informata shih dokumentin në vazhdim Njoftim Për Shtyp