No items.
Agjencia e Menaxhimit Emergjent/MPB dërgon ndihmë me  pajisje për vërshime në Republikën e Shqipërisë

Agjencia e Menaxhimit Emergjent/MPB dërgon ndihmë me pajisje për vërshime në Republikën e Shqipërisë


Prishtinë, 23.03.2018.  Sipas kërkesës së Drejtorisë së Emergjencave Civile nga Republika e Shqipërisë, AME/MPB do dërgon ndihmë në pajisje për kërkim shpëtim në ujera sipërfaqësorë. Ndihma do të ju ofrohet me 25 palë çizme (peshkatarësh) të gjata gome me gjoksore. Pajisjet në fjalë do tu jepen njësive te kërkim shpëtimit ne ujera sipërfaqësor, në shfrytëzim te përkohshëm, deri ne stabilizimin e situatës nga vërshimet.

Agjencia e Menaxhimit të Emergjencave  do të jetë e gatshme për dalë në ndihmë të gjitha shteteve në nevojë edhe në këtë rast dëshmohet gatishmëria e AME-së në kryerën e detyrave si brenda territorit të Republikës së Kosovës, po edhe në ndihmë shteteve të rajonit.