No items.
Drejtori i Përgjithshëm i AME-së z. Fadil Kodra viziton Qendrën e Krizave të Maqedonisë

Drejtori i Përgjithshëm i AME-së z. Fadil Kodra viziton Qendrën e Krizave të Maqedonisë

Drejtori i Përgjithshëm i AME-së z. Fadil Kodra i shoqëruar nga stafi i tij dje me datë 05.04.2018 zhvilloi një takim pune në Qendrën për Menaxhim me Kriza në Shkup.

Prezantohet web aplikacionin për Sistemin e Komandës se Incidentit së Gjeneratës se Ardhshme

Prezantohet web aplikacionin për Sistemin e Komandës se Incidentit së Gjeneratës se Ardhshme

Drejtori I Përgjithshëm i AME-së z. Fadil Kodra priti sot ne takim pune  William  Martinez  zëvendës Drejtor i Programeve në kuadër të Qendrës për Marrëdhënie Civile-Ushtarake (CCMR) dhe Dr. Urim Vejselin bashke-drejtor i SPS ARCECP  (Science for Peace and Security  Advanced Regional Civil Emergency Coordination Pilot ) për Maqedoni,  ku prezantuan ueb aplikacionin për Sistemin e Komandës se Incidentit i Gjeneratës se Ardhshme –SKKI, sistem ky qe siguron pasqyrimin e situatës për reaguesit te shpërndarë ne terren
Agjencia e Menaxhimit Emergjent/MPB dërgon ndihmë me  pajisje për vërshime në Republikën e Shqipërisë

Agjencia e Menaxhimit Emergjent/MPB dërgon ndihmë me pajisje për vërshime në Republikën e Shqipërisë

Prishtinë, 23.03.2018. Sipas kërkesës së Drejtorisë së Emergjencave Civile nga Republika e Shqipërisë, AME/MPB do dërgon ndihmë në pajisje për kërkim shpëtim në ujera sipërfaqësorë. 
Drejtori i Përgjithshëm i AME-së merr pjesë në forumin Evropian për Mbrojtjen Civile

Drejtori i Përgjithshëm i AME-së merr pjesë në forumin Evropian për Mbrojtjen Civile

Drejtori i Përgjithshëm i AME-së z. Fadil Kodra, se bashku me Drejtorin e Departamentit te Operatives z. Mustaf Gashi po merr pjesë në “Forumi Evropian për Mbrojtjen Civile 2018” ne Bruksel  që po mbahet me 5 dhe 6 Mars 2018.

Mbahet punëtoria teknike dy ditore IPA DRAM

Mbahet punëtoria teknike dy ditore IPA DRAM

Prishtine, 02.03.2018.  Konserciumi IPA-DRAM ne bashkëpunim me Agjencinë e Menaxhimit Emergjent organizuan ne Prishtinë punëtorin teknike dy ditore (01-02.03.2018) lidhur me te dhënat mbi humbjet nga fatkeqësitë natyrore, vlerësimin e rrezikut dhe hartzimin e tij, ku edhe fillon faza e dytë e implementimit te këtij projekti.

Konsorciumi i Programit IPA FLOODS falënderon z. Fadil Kodra për bashkëpunim

Konsorciumi i Programit IPA FLOODS falënderon z. Fadil Kodra për bashkëpunim

Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë së Menaxhimit Emergjent z. Fadil Kodra ka pranuar një letër falënderues  nga Konsorciumit i Programit IPA FLOODS,  e nënshkruar nga Shef i Departamentit Italian të Mbrojtjes Civile z. Angello Borelli, për angazhimin e treguar nga AME gjatë gjithë zhvillimit të programit IPA FLOODS dhe një herët shprehi  gatishmërinë e bashkëpunimit edhe ne te ardhmen. 

Fillon ushtrimi treditorë  “Reagimi i Përbashkët 2018”

Fillon ushtrimi treditorë “Reagimi i Përbashkët 2018”

Vushtrri,13.02.2018.  Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë së Menaxhimit Emergjent z. Fadil Kodra bëri hapjen e Ushtrimit tre  ditor ndërinstitucional “Reagimi i Përbashkët 2018” në objektin e Akademisë e Kosovës për Siguri Publike. 
Mbahet takimi për implementimin e Marrëveshjes Trelaterale

Mbahet takimi për implementimin e Marrëveshjes Trelaterale

Të premten me datën 09.02.2018, Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë së Menaxhimit Emergjent (AME) priti në një takim pune homologet e tij nga Republika  Shqipërisë dhe Republika e Maqedonisë, z. Shemsi Prençi, Drejtor i Drejtorisë së Përgjithshme të Emergjencave Civile (DPEC) në Tiranë, dhe z,Agron Buxhaku, Drejtor i Qendrës për Menaxhim me Kriza (QMK) në Shkupë.

1234