No items.

Drejtori i Përgjithshëm i AME-së

Emri: Fadil 

Mbiemri: Kodra 
Data e lindjes: 19.11.1965 
Vendlindja: Prekaz, komuna e Skënderajt. 

Edukimi

•    1984-1988- Shkolla e mesme Teknike "Anton Qeta" Skënderaj;
•    1999-2006- Shkolla Pedagogjike Gjakovë;
•    Magjistër i Shkencave Ekonomike  në Universitetin Ndërkombëtar në Strugë;
    
Përvoja e Punës
•    Trajnime  të kryera që nga viti 1991 duke  filluar nga trajnimet e para ushtarake në Shqipëri, deri në periudhën e vitit 2009 të gjitha trajnimet e nevojshme në fushat e përgjithshme ushtarake në kuadër të SHP-së të TMK-së dhe trajnimet  ndërkombëtare;
•    1991-1999  pjesëtarë i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës  në kuadër të SHP, njëri ndër themeluesit e celulave të para dhe themelues i  UÇK-së;
•    1999-2009 në kuadër të SHP të TMK-së, i ngarkuar në detyrë Shef i Departamentit Informativ “G2”, në SHP me gradën Gjeneral Brigade;
•    2009- 2010 drejtor i Departamentit të Emergjencave në kuadër të Ministrisë së Punëve te Brendshme;
•    2010 Kryeshef Ekzekutiv i Agjencisë së Menaxhimit Emergjent në  MPB-së.