No items.

SHME

Shërbimet Mjekësore Emergjente në raste të emergjencave  të ndryshme kryejnë shërbime mjekësore dhe  ndihmojnë popullatën në zonat e goditura ne koordinim me institucionet relevante.

Thirr ne 112 apo 194 për shërbimet mjekësore emergjente.