No items.
Mbahet takimi i Dytë për Ushtrimin e Aksidenteve Masive - OPLAN LEONARDO Mass Casualty Exercise

Mbahet takimi i Dytë për Ushtrimin e Aksidenteve Masive - OPLAN LEONARDO Mass Casualty Exercise

Me 05.07.2017 është mbajt takimi i dytë planifikues në ambientet e AME-së rreth Planifikimit të ushtrimit në Aeroportin e Gjakovës, me skenar  rrëzimi i   aeroplanit. Ne ketë konferencën planifikuese janë diskutuar çështjet e skenarit, pjesëmarrjes së njësive, post komandës, vendgrumbullimit të njësive, çështjeve mjekësore, trajtimit të  lënduarve në mase, çështjeve mortore, informimit, menaxhimit të sigurisë  etj..

Qëllimi i ushtrimit është testimi i kapaciteteve vendimmarrëse , koordinuese dhe reaguese ne rastet e incidenteve te mëdha si dhe testimi i sistemit te integruar te menaxhimit emergjent dhe planit te reagimit kombëtar

Në këtë ushtrim do te marrin pjese, KFOR-i, AME, FSK,Policia e Kosovës, Komuna e Gjakovës, Aeroporti i Gjakovës, dhe EULEX-i.