No items.
Komunikatë për publik

Komunikatë për publik

Te nderuar qytetarë!

Ne vazhdën e vigjilencës për situatën e krijuar nga kërcënimi Korona Virus COVID-19 , AGJENCIA E MENAXHIMIT EMERGJENT- MPBAP bënë përpjekje te jetë gjithnjë pranë nevojave te qytetarëve te vendit ,ne vazhdimësi pa asnjë hezitim 24/7.
Gjithashtu, Qendrat Operative Emergjente ne ter Kosovën janë 24/7 ne shërbim te qytetarëve me numrin thirrës emergjent 112 qe është pa pagesë, ku përveç thirrjeve emergjente 112 mund tu drejtoheni edhe përmes adresave të postes elektronike për rrjetin e Qendrave Operative Emergjente -QOE ne Kosove, ne dispozicion te qytetareve dhe institucioneve për ndihme dhe koordinimin me të gjitha Komunat dhe Komunitetet si:

QKOE.112@rks-gov.net - Rajoni i Prishtinës
QOER.112pz@rks-gov.net - Rajoni i Prizrenit
QOER.Gjilan@rks-gov.net - Rajoni i Gjilanit
QOER.Mitrivice@rks-gov.net - Rajoni i Mitrovicës së Jugut
QOER.Peje@rks-gov.net - Rajoni i Pejës
Srdjan.Filimonovic@rks-gov.net - Rajoni i Mitrovicës së Veriut

QO.AME@rks-gov.net - Qendra Operative e AME-së

Pas aktivizimit te Planit te Reagimit Kombëtarë me vendim të Qeveris se Republikës Kosovës, është ngrit dhe aktivizuar edhe Qendra Operative e Ministrisë se Punëve te Brendshme dhe Administratës Publike QO MPBAP, adresa elektronike:
qo.mpbap@rks-gov.net

Krahas numrit unik emergjent 112,qytetarët në nevojë mund te i qasen edhe drejt për drejt shërbimeve te institucioneve reaguese si me poshtë, edhe ato janë gjithashtu operative pa ndërprerë 24/7 dhe pa pagesë, si:
192 -Policia e Kosovës,
193- Zjarrfikës dhe Shpëtimit
194- Emergjencës Mjekësore .

Me respekt,
Agjencia e Menaxhimit Emergjent