No items.
Konsorciumi i Programit IPA FLOODS falënderon z. Fadil Kodra për bashkëpunim

Konsorciumi i Programit IPA FLOODS falënderon z. Fadil Kodra për bashkëpunim

Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë së Menaxhimit Emergjent z. Fadil Kodra ka pranuar një letër falënderues  nga Konsorciumit i Programit IPA FLOODS,  e nënshkruar nga Shef i Departamentit Italian të Mbrojtjes Civile z. Angello Borelli, për angazhimin e treguar nga AME gjatë gjithë zhvillimit të programit IPA FLOODS dhe një herët shprehi  gatishmërinë e bashkëpunimit edhe ne te ardhmen. 
Ne mbledhjen  përfundimtare të grupit drejtues IPA FLOODS të mbledhur më 18 janar 2018 në Bruksel u bë mbyllja  e këtij  programi për parandalimin, gatishmërinë dhe përgjigjen ndaj përmbytjeve në Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë - IPA FLOODS, vende te cilat kanë përfituar nga ky program.