Takim koordinues me KFOR-in

Takim koordinues me KFOR-in

Prishtinë, 09.01.2018. Sot në ambientin e AME-së u mbajt takimi fillestar me përfaqësuesit e  Komandës së KFOR-it., ku si temë e këtij  takimi ishte koordinimi i aktiviteteve parapërgatitore për mandatin dhe rolin e AME-së në ushtrimin "Shpata e Argjendt 18-1"  cili do realizohet në Prill 2018 te planifikuar nga  KFOR-i. 

Drejtori i përgjithshëm i AME-së pas një fjale përshëndeste për të pranishmit ,u dakordua me konceptin dhe fushëveprimin e ushtrimit të planifikuar nga ana e KFOR me Institucionet e sigurisë së Kosovës bazuar në Planin e Reagimit Kombëtar  dhe Sistemin e Integruar te Menaxhimit të Emergjencave.