Drejtori i Përgjithshëm i AME-së sot vizitoj  Republikën e Shqipërisë

Drejtori i Përgjithshëm i AME-së sot vizitoj Republikën e Shqipërisë

Fier, 04.12.2017.  Drejtori i Përgjithshëm i AME-së z. Fadil Kodra sot vizitoj Republikën e Shqipërisë pas situatës emergjente të krijuar gjate ditëve te fundit nga vërshimet  për shkak të shirave të pandërprera. Ai vizitoj ekipet Profesionale të Zjarrfikjes dhe Shpëtimit nga Kosova qe janë dërguar ne ndihmë për mbështetje në operacionet e shpëtimit dhe u njoftua për se afërmi lidhur me punën e tyre ne menaxhimit te kësaj situate. 
Z. Fadil Kodra u takua edhe me  Drejtorin e Drejtorisë se  Emergjencave Civile të Republikës së Shqipërisë , z. Shemsi Prenqi,  ku se bashku vizituan këto zona te vërshimeve dhe bene vlerësimin e situatës ne mënyrë qe te merret vendim per vazhdim te operacioneve te këtyre ekipeve apo kthimin e tyre në Kosovë.