Ekipet për shpëtim nga Agjencia për Menaxhim të Emergjencave kanë filluar operacionet e shpëtimit.

Ekipet për shpëtim nga Agjencia për Menaxhim të Emergjencave kanë filluar operacionet e shpëtimit.

Prishtinë, 02.12.2017.  Ekipet për shpëtim dhe ekspertët për vlerësimin e situatës të Agjencisë për Menaxhim të Emergjencave të Republikës së Kosovës, të cilat janë nisur sot në mëngjes me miratimin e ministrit të Punëve të Brendshme, z.  Falmur Sefaj, kanë mbërritur në qytetin e Fierit  të Republikës së Shqipërisë, ku kanë filluar operacionet e shpëtimit. 

Ekipet tona të shpëtimit janë pritur nga drejtori i Emergjencave Civile të Shqipërisë, z.Shemsi Prenqi dhe bashkërisht do të veprojmë në ndërhyrje për shpëtim në vendet më të prekura në rajonin e Fierit.
Një pjesë e ekipit tonë, i cili është i përgatitur sipas standardeve evropiane nga projekti  “IPA Flood” dhe në kuadër të këtij programi është duke vepruar me ekipin homolog shqiptar, ndërsa pjesa tjetër e ekipit është duke kryer operacione në fshatin Novosellë të Fierit.
Qyteti i Fierit është njëra nga zonat më të rrezikuara pas përmbytjeve, problemet më të mëdha deri më tani i ka shkaktuar dalja nga shtrati e lumit “Vjosa”. 
Ky është intervenimi i dytë i Agjencisë për Menaxhim Emergjent i Republikës së Kosovës në rajon, pas ndihmës që i kanë dhënë Republikës së Maqedonisë.