No items.

Konkurse

 TitleCreated DateSize 
Njoftim për anulim të konkursit të datë 05.10.2017- Zjarrfikës/Vozitës2017-11-03167,51 KBDownload
Konkurs i Brendshëm - Drejtor i DFSHP-së2017-10-30158,67 KBDownload
Njoftim për vazhdim te konkursit - Zjarrfikës /Vozitës2017-10-25163,22 KBDownload
Konkurs për plotësimin e vendit të punës - Zyrtar i Depos2017-10-20158,18 KBDownload
Konkurs për plotësimin e vendit të punës - Zyrtar për Koordinim dhe Bashkpunim2017-10-20158,40 KBDownload
Konkurs për plotësimin e vendit të punës - Operator Teknik 2017-10-20158,98 KBDownload
Konkurs për plotësimin e vendit të punës - Zjarrfikës 2017-10-05122,00 KBDownload
Njoftim për Kandidatin e Suksesshem Zjarrfikës-Komuna e Vitisë2017-08-14113,00 KBDownload
Njoftim për Kandidatin e Suksesshem Zjarrfikës-Komuna e Vushtrrisë2017-08-14113,50 KBDownload
Njoftim për Kandidatin e Suksesshëm2017-07-2489,97 KBDownload
Njoftim për kandidatin e suksesshëm për Zjarrfikës - Komuna e Suharekës2017-07-18112,50 KBDownload
Njoftim për Kandidatin e Suksesshëm2017-07-11326,36 KBDownload
Njoftim për Kandidatin e Suksesshëm2017-07-11275,86 KBDownload
Konkurs për plotësimin e vendit të punës - Zjarrfikës 2017-07-06123,00 KBDownload
Konkurs i brendshëm-Zyrtar i Lartë i Trajnimeve2017-06-29156,84 KBDownload
Konkurs i brendshëm- Zyrtar për Grumbullimin dhe Përpunimin e të Dhënave për Zjarre 2017-06-20156,78 KBDownload
Konkurs i brendshëm - Zyrtar Ndërlidhës ne QOE2017-06-20156,58 KBDownload
Konkurs për plotësimin e vendit të punës- Zjarrfikës në Suharekë2017-06-06122,00 KBDownload
APLIKACIONI PËR PUNËSIM2016-09-05290,50 KBDownload