No items.

Konkurse

 TitleCreated DateSize 
Njoftim për kandidatin e suksesshëm për pozitën Zjarrfikës në Komunën e Kamenicës2018-04-16174,69 KBDownload
Njoftim për kandidatin e Suksesshëm për pozitën Zjarrfikës në Komunën e Gjakovës2018-04-16170,60 KBDownload
Njoftim për kandidatin e suksesshëm për pozitën e punës Zjarrfikës në Komunën e Kaçanikut2018-04-16172,73 KBDownload
Njoftim për kandidatin e suksesshëm për pozitën Zjarrfikës Komuna e Prizrenit2018-04-16172,45 KBDownload
Njoftim për anulim te konkursit për pozitën Zjarrfikës në Komunën e Suharekës2018-04-16216,88 KBDownload
Njoftim për anulim te konkursit për pozitën Zjarrfikës-Vozitës në Komunën e Mitrovicës2018-04-16213,43 KBDownload
Njoftim për anulim te konkursit për pozitën Zjarrfikës-Vozitës në Komunën e Kaçanikut2018-04-16213,96 KBDownload
Njoftim për rezultatin e testimit fizik dhe mbajtjen e Intervistës me Gojë2018-04-03607,48 KBDownload
Njoftim për Kandidatin e Suksesshem për Drejtor të Departamentit te Gatishmeris2018-03-30276,96 KBDownload
Njoftim-Lista e Kandidateve te Cilet kan Kaluar ne Testim me shkrim për pozitën e punës Zjarrfikes dhe Zjarrfikës Zavendësim-Komuna e Suhareka2018-03-27432,16 KBDownload
Njoftim-Lista e Kandidateve te Cilet kan Kaluar ne Testim me shkrim për pozitën e punës Zjarrfikes dhe Zjarrfikës Vozitës-Komuna e Prizerenit2018-03-27281,27 KBDownload
Njoftim-Lista e Kandidateve te Cilet kan Kaluar ne Testim me shkrim për pozitën e punës Zjarrfikes dhe Zjarrfikës Vozitës-Komuna e Mitrovicës2018-03-27596,27 KBDownload
Njoftim për Anulimin e Konkursit Zjarrfikës Vozitës Komuna e Gjakovës2018-03-27247,91 KBDownload
Njoftim-Lista e Kandidateve te Cilet kan Kaluar ne Testim me shkrim për pozitën e punës Zjarrfikes dhe Zjarrfikës Vozitës-Komuna e Kaqanikut2018-03-27573,08 KBDownload
Njoftim-Lista e Kandidateve te Cilet kan Kaluar ne Testim me shkrim për pozitën e punës Zjarrfikes dhe Zjarrfikës Vozitës-Komuna e Gjakovës2018-03-27342,41 KBDownload
Njoftim-Lista e Kandidateve te Cilet kan Kaluar ne Testim me shkrim për pozitën e punës Zjarrfikes dhe Zjarrfikës Vozitës-Komuna e Kamenicë2018-03-27320,98 KBDownload
Lista e kandidatëve/aplikusve te cilët nuk kane plotësuar kriteret për futjen ne listën e shkurtër për pozitën e punës Zjarrfikës sipas Komunave2018-03-22406,85 KBDownload
Njoftim për mbajtjen e testimit me shkrim për pozitat e punës Zjarrfikës dhe Zjarrfikës - Vozitës sipas Komunave përkatëse 2018-03-201,51 MBDownload
Konkurs i Brendshëm - Udhëheqës i Divizionit për Vlerësimin e Rreziqeve 2018-03-01157,97 KBDownload
Konkurs Brendshëm - Drejtor i Departamentit të Gadishmërisë2018-03-01158,27 KBDownload
Konkurs - Për Zjarrfikës në Njësin Profesionale për Zjarrfikje dhe Shpëtim nëper Komuna 2018-02-28135,00 KBDownload
Konkurs për Zjarrfikes - Komuna e Suharekës 2018-02-28129,50 KBDownload
APLIKACIONI PËR PUNËSIM2016-09-05290,50 KBDownload