No items.
Plani operacional “MBETURINA” për dislokimin e materies n-PENTAN

Plani operacional “MBETURINA” për dislokimin e materies n-PENTAN

Agjencia e Menaxhimit të Emergjencave në bazë të kërkesës nga Policia e Kosovës dhe urdhrit nga Prokuroria ...
Ushtrimi fushor IPA II CAMPEX 2015

Ushtrimi fushor IPA II CAMPEX 2015

Në ushtrimin fushor IPA CAMPEX 2015 që u mbajt në Shkup te Maqedonis nga data 15.06.2015 deri me 19.06.2015 të ...
Instituti Zviceran PLANAT mbështet Komunat e rrezikuara nga ortekët dhe rrëshqitjet e dheut

Instituti Zviceran PLANAT mbështet Komunat e rrezikuara nga ortekët dhe rrëshqitjet e dheut

Prishtinë, 4 Qershor 2015.Vazhdon bashkëpunimi i ngushtë midis Institutit Zviceran Platforma Zvicerane për ...
Përfundoi  trajnimi “Sistemi i integruar i menaxhimit emergjent”

Përfundoi trajnimi “Sistemi i integruar i menaxhimit emergjent”

Vushtrri, 05 Qershor 2015- Sipas plan programit të trajnimeve të AME-së- 2015 është mbajtur Trajnimi “Sistemi ...
Fillon Programi IPA Vërshimet

Fillon Programi IPA Vërshimet

Zyrtarë të lartë nga Agjencia e Menaxhimit Emergjent dhe organizatorët e Programit IPA  u takuan gjatë datave 23-24 ...
Takimi i grupit planifikues për ushtrim

Takimi i grupit planifikues për ushtrim

Në vazhdën e përgatitjeve për Ushtrim Tavoline  te iniciuar nga AME në bashkëpunim Ministrin e Forcës ...
123456789