No items.
Takim pune konsultuese midis Drejtorive për Mbrojtje dhe Shpëtim të Komunave dhe Agjencisë së Menaxhimit Emergjent

Takim pune konsultuese midis Drejtorive për Mbrojtje dhe Shpëtim të Komunave dhe Agjencisë së Menaxhimit Emergjent

Prishtinë, 5 Tetor 2015. Mbyllet me sukses takimi I punës konsultues midis përfaqësuesve të drejtorive për ...
Plani operacional “MBETURINA” për dislokimin e materies n-PENTAN

Plani operacional “MBETURINA” për dislokimin e materies n-PENTAN

Agjencia e Menaxhimit të Emergjencave në bazë të kërkesës nga Policia e Kosovës dhe urdhrit nga Prokuroria ...
Ushtrimi fushor IPA II CAMPEX 2015

Ushtrimi fushor IPA II CAMPEX 2015

Në ushtrimin fushor IPA CAMPEX 2015 që u mbajt në Shkup te Maqedonis nga data 15.06.2015 deri me 19.06.2015 të ...
Instituti Zviceran PLANAT mbështet Komunat e rrezikuara nga ortekët dhe rrëshqitjet e dheut

Instituti Zviceran PLANAT mbështet Komunat e rrezikuara nga ortekët dhe rrëshqitjet e dheut

Prishtinë, 4 Qershor 2015.Vazhdon bashkëpunimi i ngushtë midis Institutit Zviceran Platforma Zvicerane për ...
Përfundoi  trajnimi “Sistemi i integruar i menaxhimit emergjent”

Përfundoi trajnimi “Sistemi i integruar i menaxhimit emergjent”

Vushtrri, 05 Qershor 2015- Sipas plan programit të trajnimeve të AME-së- 2015 është mbajtur Trajnimi “Sistemi ...
Fillon Programi IPA Vërshimet

Fillon Programi IPA Vërshimet

Zyrtarë të lartë nga Agjencia e Menaxhimit Emergjent dhe organizatorët e Programit IPA  u takuan gjatë datave 23-24 ...
12345678