No items.
Vizitë studimore nga studentet e FSHMN Departamenti i Gjeografisë

Vizitë studimore nga studentet e FSHMN Departamenti i Gjeografisë

Një grup i studentëve se bashku me Dr.sc Ferim Gashi nga  Departamentit të Gjeografisë i Fakultetit te shkencave ...
Informatë rreth situatës Emergjente në territorin e Republikës së Kosovës.

Informatë rreth situatës Emergjente në territorin e Republikës së Kosovës.

Në bazë të informacioneve operative të  Agjencisë së Menaxhimit Emergjent dhe IHMK-konstatojmë se ...
Situata pas reshjeve atmosferike në Republiken e Kosovës

Situata pas reshjeve atmosferike në Republiken e Kosovës

SITUATA: Sipas informacioneve nga Qendrat Operative Emergjente Regjionale   situata momentale  pas të reshurave atmosferike ...
Trajnimi profesional në lëmin e Mbrojtjes nga Zjarri

Trajnimi profesional në lëmin e Mbrojtjes nga Zjarri

Agjencia e Menaxhimit Emergjent po mbanë trajnimin për përgatitjen e kandidatëve për dhënien e provimit profesional ...
Panair në shesh me rastin e Ditës Evropiane të Numrit Emergjent 112

Panair në shesh me rastin e Ditës Evropiane të Numrit Emergjent 112

11 Shkurt 2016. Sot për herë të dytë në Kosovë, Agjencia e Menaxhimit Emergjent- Qendra Operative Emergjente - 112 ...
Pasqyra vjetore e numrit te përgjithshëm te zjarreve dhe intervenimeve të NJPZSH  gjatë vitit 2015

Pasqyra vjetore e numrit te përgjithshëm te zjarreve dhe intervenimeve të NJPZSH gjatë vitit 2015

Gjate periudhës kohore prej 01 Janar deri  me 31 Dhjetor të vitit 2015 në Republikën e Kosovës është ...
123456789