No items.
Projekti IPA DRAM

Projekti IPA DRAM

09 Mars 2017. IPA DRAM projekt i Bashkimit Evropian për rritjen e kapaciteteve te vendeve te Ballkanit perëndimor dhe Turqisë ...
Promovimi i Strategjisë për Zvogëlim të Rrezikut nga Fatkeqësitë dhe Plani i Veprimit  2016-2020

Promovimi i Strategjisë për Zvogëlim të Rrezikut nga Fatkeqësitë dhe Plani i Veprimit 2016-2020

Agjencia e Menaxhimit të Emergjencave, në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme me datë 27 ...
Kursi javor  Bazat e menaxhimit emergjent

Kursi javor Bazat e menaxhimit emergjent

Ne kuadër te planit të trajnimeve vjetore te AME-se nga dt. 20.02.2017 deri me dt. 24.02.2017 është organizuar kursi javor ...
Republika e Kosovës merr pjesë në Ushtrimin Fushor Rajonal IPA FLOODS CRO 2016 në Republikën e Kroacisë

Republika e Kosovës merr pjesë në Ushtrimin Fushor Rajonal IPA FLOODS CRO 2016 në Republikën e Kroacisë

Në kuadër të programit IPA vërshimet (IPA Flood) të Mekanizmit Evropian të Mbrojtjes Civile, ekipi kombëtar i ...
Trajnimi Operativ në kuadër të programit IPA Floods 2016

Trajnimi Operativ në kuadër të programit IPA Floods 2016

Në kuadër të programit IPA Vërshimet 2016, Kosova vazhdon me pjesëmarrje në të gjitha aktivitetet e programit .
Republika e Kosovës  mbështet me një ekip  menaxhimin e fatkeqësisë në Shkup

Republika e Kosovës mbështet me një ekip menaxhimin e fatkeqësisë në Shkup

Me rastin e vërshimeve në Shkup  dhe pas kërkesë së shtruar nga  Drejtoria për Mbrojte dhe Shpëtim e ...
12345678