No items.
 TitleSize 
ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA (MUP) BR. 01/2020O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE I OPREME OD POŽARA652,44 KBDownload
ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MUP) BR. 08/2019 ZA ODREĐIVANJE ZAŠTITNE, TEHNIČKE OPREME, I SREDSTVA ZA VATROGASTVO I SPAŠAVNJE 1,05 MBDownload
AMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MUP) BR. 04/2019 O SADRŽAJU EVIDENCIJE U OBLASTI PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE I NAČINU ZADRŽAVANJA PODATAKA 529,61 KBDownload
ADMINISTRATIVNO UPUSTVO (MUP) BR. 08/2018 O TEHNIČKIM NORMAMA ZA ZAŠTITU SKLADIŠTA OD POŽARA I EKSPLOZIJA572,01 KBDownload
ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA (MUP) BR. 04/2018 O KATEGORIZACIJI I KLASIFIKACIJI OBJEKATA U ODGOVARAJUĆU KATEGORIJU UGROŽENOSTI OD POŽARA833,03 KBDownload
ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA (MUP) BR. 17/2017 O TESTIRANJU I SERVISIRANJU VATROGASNIH APARATA 941,62 KBDownload
ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MUP) BR.16/2017 ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA POLAGANJE STRUCNOG ISPITA IZ OBLASTI PROTIV POZARNE ZASTITE 980,95 KBDownload
ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MUP) BR. 13/2015 O VRSTI, OBLIK, MODEL IDENTIFIKACIONE KARTICE ZA ČLANOVE AME/SZSP1,22 MBDownload
Administrativnog uputstva br.01/2013 za inspekcijski za sprovođenje mera zaštite od požara 10,96 MBDownload
ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR. 01/2013 O AMBLEM U AGENCIJE ZA EMERGENTNO UPRAVLJANJE808,81 KBDownload
ADMINISTRATIVNO UPUTSTVA BR. 18/2010 – MUP O ORGANIZACIJI I STRUKTUIRANJU AGENCIJE O UPRAVLJANJU VANREDNIM SITUACJAMA2,68 MBDownload
ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA-MUP Br. 05/2013 ZA NADOKNADU TROŠKOVA I VISINU TAKSE ZA VATROGASNE INTERVENCIJE1,01 MBDownload
ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA BR. 24/2012 - MUP MREŽA HIDRANATA ZA GASENJE POŽARA872,98 KBDownload
ADMINISTRATIVNO UPUTSTVA BR. 25/2012 – MUP O USLOVIMA ZA BAVLJENJE POSLOVIMA UNAPREDJENJA ZASTITE OD POZARA793,62 KBDownload
ADMINISTRATIVNO UPUTSTVA BR. 26/2012 – MUP ZA UNIFORMU I SIMBOLE PROFESIONALNI H JEDINICA ZA GAŠENJE POŽARA355,08 KBDownload
ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA Br. 39/2012-MUP ZA UTVR Đ IVANJE KRITERIJA ZA PSIHO-FIZI Č KE SPOSOBNOSTI VATRAGASCA1.003,72 KBDownload