No items.
Drejtori i Përgjithshëm z. Fadil KODRA priti ne takim pune ekspert nga Banka Botërore

Drejtori i Përgjithshëm z. Fadil KODRA priti ne takim pune ekspert nga Banka Botërore

Prishtinë, 30.05.2019

Sot në selinë e AME-s Drejtori i Përgjithshëm z. Fadil KODRA i shoqëruar nga Drejtori e Departamentit të Parandalimit z. Alush BEQIRI dhe përgjegjësi për marrëdhënie ndërkombëtare Nehat Koqinaj, pritën në takim pune ekspert të Bankës Botërore  Znj. Nedret Durutan-Okan Ph.D  dhe Z. O. Coneyt Okan përgjegjës për menaxhim me resurse të Ujit dhe Zhvillim të Politikave Rurale .
Takimi u zhvillua në frymën e këmbimit të njohurive , arritjeve dhe sfidave në planifikimet e AME-s për ngritjen dhe zhvillimin e kapaciteteve dhe përmbushjen e misionit të organizatës nga aspektet e shumta qe u  trajtuan.